009_turkeye – info

 

 INFO

Om de info te lezen: scroll naar beneden
To read the info: scroll down
So lesen Sie die Informationen: Blättern Sie nach unten

 
bron: wikipedia.nl
NEDERLANDS

Turkeye

Turkeye is een gehucht in de gemeente Sluis, in de Nederlandse provincie Zeeland. Het plaatsje heeft 19 inwoners. Het grootste gedeelte van de woningen in het gehucht doet dienst als vakantiewoning.

Het gehucht Turkeye was deel van de gemeente Waterlandkerkje van 1796 tot 1970. Deze gemeente ging in 1970 op in de gemeente Oostburg, die op haar beurt in 2003 weer opging in de gemeente Sluis.

De geschiedenis van Turkeye begint na de verovering van Sluis in 1604 door het Staatse leger. De verslagen Spaanse troepen trokken weg en lieten 1500 galeislaven achter onder wie een groot aantal moslims uit het Ottomaanse Rijk, kortweg aangeduid als Turcken. De Staten-Generaal besloten deze slaven vrij te laten en de Turken terug te sturen naar hun vaderland. Zo hoopte men de steun van het Ottomaanse Rijk te verwerven in de strijd tegen Spanje. De zogenoemde Vlaamse Turken zijn echter in Marseille weer slaaf gemaakt en hebben het Ottomaanse Rijk niet weten te bereiken.

Mogelijk heeft Prins Maurits als extra eerbetoon de naam Turkeye verbonden aan de Schans Turkeye die in hetzelfde jaar 1604 werd aangelegd en waarnaar later de nabijgelegen buurtschap zou worden vernoemd.

Er is een band gegroeid tussen het buurtschap Turkeye en de Turkse gemeenschap in Nederland en Turkije. Hierbij betrokken zijn enkele inwoners van het buurtschap, en ook de Stichting Vriendschapsband Nederland-Turkije. Regelmatig zijn er bezoeken door Turkse delegaties en hoogwaardigheidsbekleders, zoals diplomaten. Er zijn ook plaatsnaambordjes Turkeye, gem. Sluis geplaatst in de Turkse steden Dalaman en Trabzon, waar veel Nederlandse toeristen komen.

In 2012 werd gevierd dat er 400 jaar diplomatieke betrekkingen bestaan tussen Turkije en Nederland. In 1612 werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden erkend door het Ottomaanse Rijk.

ENGLISH

Turkeye
Turkeye is a hamlet in the municipality of Sluis, in the Dutch province of Zeeland. The town has 19 inhabitants. The largest part of the houses in the hamlet serves as a holiday home.


The hamlet of Turkeye was part of the municipality of Waterlandkerkje from 1796 to 1970. In 1970 this municipality merged with the municipality of Oostburg, which in turn was merged into the municipality of Sluis.


The history of Turkeye starts after the conquest of Sluis in 1604 by the State army. The defeated Spanish troops withdrew and left 1500 galley slaves, among whom a large number of Muslims from the Ottoman Empire, referred to in short as Turcken. The States-General decided to release these slaves and to send the Turks back to their homeland. So they hoped to acquire the support of the Ottoman Empire in the fight against Spain. However, the so-called Flemish Turks have again been enslaved in Marseilles and have not been able to reach the Ottoman Empire.


Prince Maurits may have attached the name Turkeye as an extra tribute to the Schans Turkeye, which was constructed in the same year 1604 and to which the nearby hamlet would later be named.

A bond has grown between the neighborhood Turkeye and the Turkish community in the Netherlands and Turkey. A few inhabitants of the hamlet are involved, as well as the Stichting Vriendschapsband Nederland-Turkije.(foundation friends Netherlands – Turkey. There are regular visits by Turkish delegations and dignitaries such as diplomats. There are also place name signs Turkeye, gem. Sluis installed in the Turkish cities of Dalaman and Trabzon, where many Dutch tourists come.


In 2012 it was celebrated that there are 400 years of diplomatic relations between Turkey and the Netherlands. In 1612 the Republic of the Seven United Netherlands was recognized by the Ottoman Empire.

DEUTSCH

Turkeye
Turkeye ist ein Weiler in der Gemeinde Sluis, in der niederländischen Provinz Zeeland. Der Weiler hat 19 Einwohner. Der größte Teil der Häuser im Weiler dient als Ferienhaus.
Der Weiler Turkeye war ein Teil der Gemeinde Waterlandkerkje von 1796 bis 1970. Die Kirche im Jahr 1970 in der Gemeinde Oostburg war, die wiederum ihrerseits in der Gemeinde Sluis 2003 verschmolzen.


Die Geschichte der Turkeye beginnt nach der Eroberung von Sluis 1604 durch die Staatsarmee. Die besiegten spanischen Truppen zogen sich zurück und hinterließen 1500 Galeerensklaven, unter denen sich eine große Anzahl von Muslimen aus dem Osmanischen Reich, kurz Turcken genannt. Die Generalstaaten beschlossen, diese Sklaven freizulassen und die Türken zurück in ihre Heimat zu schicken. So hofften sie, im Kampf gegen Spanien die Unterstützung des Osmanischen Reiches zu erlangen.

Die sogenannten flämischen Türken wurden jedoch in Marseille wieder versklavt und konnten das Osmanische Reich nicht erreichen.


Möglicherweise hat Prinz Maurits den Namen Turkey als eine zusätzliche Hommage an die Schans Turkeye angebracht, die im selben Jahr 1604 erbaut wurde und zu der später der nahegelegene Weiler ernannt wurde.

Zwischen der Nachbarschaft der Turkeye und der türkischen Gemeinschaft in den Niederlanden und der Türkei ist eine Verbindung entstanden. Ein paar Bewohner des Weilers sind beteiligt, ebenso wie die ‘Stichting Vriendschapsband Nederland-Turkije’.(stiftung freunde Türkei.

Es gibt regelmäßige Besuche von türkischen Delegationen und Würdenträgern wie Diplomaten. Es gibt auch Ortsnamen Zeichen Turkeye, gem. Sluis installiert in den türkischen Städten Dalaman und Trabzon, wo viele niederländische Touristen kommen.


Im Jahr 2012 wurde gefeiert, dass es 400 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen der Türkei und den Niederlanden gibt: 1612 wurde die Republik der Sieben Vereinigten Niederlande vom Osmanischen Reich anerkannt.