021_terhofstede- info

 

Om de info te lezen: scroll naar beneden
To read the info: scroll down
So lesen Sie die Informationen: Blättern Sie nach unten

 
bron: wikipedia.nl

NEDERLANDS

Terhofstede

Terhofstede is een buurtschap ten zuiden van Retranchement in de Nederlandse gemeente Sluis. De naam van deze buurtschap verwijst naar een boerderij uit de 12e eeuw die in bezit was van de Sint-Baafsabdij te Gent.

Iets ten westen van Terhofstede werd in 1643 de redoute Berchem gebouwd die het Zwin (natuurgebied met schorren en duinen) tegen de Spanjaarden moest beschermen.

Aangezien in 1648 de Vrede van Münster werd gesloten verviel de functie van deze versterking en ze werd al spoedig verlaten, waarna ze in verval raakte. Een klein reliëf in de grond toont aan waar de redoute ooit gelegen heeft.

Er was in het verleden een haventje waar schepen op gunstige wind konden wachten als ze op doortocht waren naar Sluis.

Tegenwoordig is Terhofstede een schilderachtig groepje huizen dat gelegen is langs bochtige dijken die omzoomd zijn met knotwilgen.

Het aanzien van Terhofstede wordt gekenmerkt door een hoge molenromp, die een overblijfsel is van windmolen De Meermin uit 1896.

ENGLISH

Terhofstede
Terhofstede is a hamlet south of Retranchement in the Dutch municipality of Sluis.

The name of this hamlet refers to a farm from the 12th century that was owned by the Sint-Baafsabdij in Ghent.


A little bit to the west of Terhofstede, the redoubt Berchem was built in 1643 to protect the Zwin
(nature reserve with salt marshes and dunes) from the Spaniards.

Since the Peace of Münster was concluded in 1648, the function of this reinforcement ceased and it was soon abandoned, after which it fell into disrepair. A small relief in the ground shows where the redoubt once lay.


In the past there was a harbor where ships could wait for favorable winds if they were passing through to Sluis.

Today, Terhofstede is a picturesque group of houses that are situated along curving dikes bordered with pollard willows.


The appearance of Terhofstede is characterized by a high mill hull, which is a remnant of windmill ‘De Meermin’ (the mermaid) from 1896.

 

DEUTSCH

Terhofstede
Terhofstede ist ein Weiler südlich von Retranchement in der niederländischen Gemeinde Sluis.

Der Name dieses Weilers bezieht sich auf einen Bauernhof aus dem 12. Jahrhundert, der im Besitz der Sint-Baafsabdij in Gent war.
Ein wenig westlich von Terhofstede wurde die Redoute Berchem 1643 errichtet, um die Zwin
(Naturschutzgebiet mit Salzwiesen und Dünen) vor den Spaniern zu schützen.

Seit dem Frieden von Münster im Jahre 1648 wurde die Funktion dieser Verstärkung eingestellt und bald aufgegeben, woraufhin sie verfiel. Ein kleines Relief im Boden zeigt, wo einst die Redoute lag.


In der Vergangenheit gab es einen Hafen, in dem Schiffe auf günstige Winde warten konnten, wenn sie nach Sluis fuhren.

Heute ist Terhofstede eine malerische Gruppe von Häusern, die entlang geschwungener Deiche mit Pollard Weiden angeordnet sind.


Das Aussehen von Terhofstede ist durch einen hohen Mühlrumpf gekennzeichnet, der ein Überbleibsel der Windmühle ‘De Meermin’ (die Meerjungfrau ) von 1896 ist.