029_scherpbier- info

 

 INFO

Om de info te lezen: scroll naar beneden
To read the info: scroll down
So lesen Sie die Informationen: Blättern Sie nach unten

 
bron: wikipedia.nl


NEDERLANDS

Scherpbier

Scherpbier is een buurtschap in de gemeente Sluis. Het buurtschap is gelegen aan de Mosterdweg en de Henricusdijk ten noorden van Oostburg . Scherpbier is vernoemd naar een fort dat deel uitmaakte van de Linie van Oostburg en dat in 1634 werd gebouwd. De Maaidijk (voorheen Stampershoekweg) vormde de verbinding van het fort met de versterkte stad Oostburg. Parallel hieraan lag een waterweg, de tegenwoordige Tragel.

Aan de plotselinge bochten in de weg is nog te zien waar het fort gelegen moet hebben.

 
ENGLISH

Scherpbier (Sharply beer)
Scher
pbier is a hamlet in the municipality of Sluis. The hamlet is located on the Mosterdweg and the Henricusdijk north of Oostburg. Scherpbier is named after a fort that formed part of the Linie of Oostburg and was built in 1634. The Maaidijk (formerly Stampershoekweg) formed the connection of the fort with the fortified city of Oostburg. Parallel to this lay a waterway, the present Tragel.
On the sudden turns in the road you can still see where the fort should be located.DEUTSCH

Scherpbier (sharfes bier)

Scherpbier ist ein Weiler in der Gemeinde Sluis. Der Weiler liegt am Mosterdweg und Henricusdijk nördlich von Oostburg. Scherpbier ist nach einer Festung aus der Linie van Oostburg benannt, die 1634 erbaut wurde. Der Maaidijk (ehemals Stampershoekweg) bildete die Verbindung der Festung mit der befestigten Stadt Oostburg. Parallel dazu lag ein Wasserweg, der heutige Tragel.
Bei den plötzlichen Kurven auf der Straße kann man immer noch sehen, wo sich das Fort befinden sollte.